KROHNE'den kalibrasyon – Güvenebileceğiniz kesinlik

DN 3000/120" e kadar akış ölçerler için dünyanın en hassas hacimsel kalibrasyon merkezi

Kalibrasyon KROHNE’nin uzman olduğu alanlardan biridir

Eğer bir KROHNE ürünü alıyorsanız, gerçek proses şartlarında düşük belirsizlik ve yüksek doğruluk performansı gösteren bir ölçüm cihazı almış olacaksınız. Buna ulaşmak için, ürettiğimiz herhangi bir cihaz için hacimsel akış, kütlesel akış, seviye, sıcaklık, yoğunluk ve basınç için 120 den fazla kalibrasyon istasyonu ile çalışıyoruz. Örneğin herbir akış ölçer, standart olarak, tesisimizden sevkedilmeden önce, su veya hava ile ıslak kalibrasyona tabi tutulur. Biz müşteriye özel kalibrasyon temin edebiliriz:

  • Çok noktada kalibrasyon
  • Sıcaklık, vizkozite, basınç gibi farklı parametreleri değiştirerek
  • Gerçek akışkanı veya benzerini kullanarak
  • Müşteri özel akış geometrisini yap veya benzet
  • Müşteri tarafından temin edilen boruları kullanarak

Kalibrasyon icin, sadece doğrudan karşılaştırma yontemini kullanırız (coriolis kutlesel akış olcerlerimizi gravimetrik ağırlık sistemi ile kalibre ederiz). Kalibrasyon istasyonlarımız dunyadaki ureticiler icerisinde en yuksek doğrulukta olanlarındandır. Referans doğruluğu test edilen cihazdan genel olarak 5-10 kez daha hassastır.

FMCW seviye ölçerlerin kalibrasyonu

En küçükten en büyük çapa kadar böyledir. KROHNE DN 3000 (120"*) e kadar akışmetrelerde %0,013 sertifikalandırılmış doğruluk ile dünyanın en hassas hacimsel kalibrasyon donanımına sahiptir. Referans kabı olan, 44m (144 ft*) yükseklikteki tank 1/2 milyon litre (132.000 gal*) su ihtiva eder ve 30.000 m³/h (7.925.000 gal/h*) maksimum akış hızına çıkabilir.

Ticari ve custody transfer uygulamaları için sertifikalı teknoloji

Hacimsel piston doğruyucular

Ölçerlerimiz OIML, API, Measurement Instruments Directive (MID 001, 002, 004, 005), GOST, gibi çeşitli stansdartlara uygun sertifikalanır ve kalibre edilebilir. Kalibrasyonda kullandığımız standartlar ISO/IEC 17025’e göre akredite ve ulusal yada uluslararası standartlar a göre izlenebilir. Ulusal metroloji enstitüsü tarafından düzenli denetlemeler yapılmaktadır.

ISO 9000 ve EN 45000 e göre ulusal ve uluslararası metrolojik standartlara uyumlu test ve ayarlamalar yapılır ve bu sayede kalibrasyon istasyonlarımızda kalite ve karşılaştırılabilirlik garanti edilir. Kalite ve sürekliliğin sağlanabilmesi için kalibrasyonları gerçekleştiren çalışanlarımız düzenli olarak eğitilirler.

*) US values